Hoofdpagina arrow Nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 2021 PDF Afdrukken 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

 

BEGRAFENISVERENIGING SCHOONOORD- ODOORNERVEEN E.O.

 

BELANGRIJK/BEWAREN

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over zaken betreffende Begrafenisvereniging Schoonoord-Odoornerveen e.o.

-        Op de ledenvergadering van 14 april 2009 is vastgesteld:

Dat de contributie  jaarlijks met 2% wordt verhoogd, afgerond naar halve euro’s p.p.

Dat conform artikel 4 van de statuten, leden met een betalingsachterstand van een jaar, een maand na de aanbieding (herinnering) worden afgevoerd uit het register en geen recht hebben op de diensten van de vereniging. Een afgevoerd lid kan alleen van de diensten gebruik maken, nadat de achterstallige contributie, verhoogd met een door het bestuur vastgestelde boete, is voldaan.

Dat nieuwe leden alleen door middel van automatische incasso kunnen betalen.

-        De contributie is vastgesteld per:

01 januari 2021 op: echtpaar € 65,00, alleenstaande € 32,50

Bij niet automatische betaling en bij een betalingsherinnering wordt € 2,50 in rekening  gebracht.

-        Adreswijziging.

Binnen 30 dagen na wijziging doorgeven aan de ledenadministratie.

-        Opgave kinderen.

Kinderen zijn na aanmelding vanaf de geboorte tot het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken via de ouders lid van de vereniging. Vanaf het jaar dat zij 18 jaar worden zullen zij als zelfstandig lid worden ingeschreven en zijn zij contributie verschuldigd.

U kunt bij twijfel over de inschrijving van uw kind(eren) contact opnemen met de ledenadministratie. 

-        Inschrijfgeldenregeling.

Bij aanmelding als lid van de vereniging bij 18 jaar of ouder is een inschrijfgeldenregeling van toepassing. Nadere informatie te verkrijgen bij de ledenadministratie. 

-           Gebruik Aula

Voor de catering en voor andere wensen kunt u contact opnemen met de uitvaartverzorger.

Tijdens een condoleance, begrafenis, crematie of herdenkingsdienst mogen er geen alcoholische dranken geschonken en/of genuttigd worden.

-           Informatie begrafenisvereniging Schoonoord- Odoornerveen e.o.

Meer informatie van de vereniging is te vinden op: www.begrafenisschoonoord.nl.

-          Strooiveldje.

 

Als je gebruik wilt maken van het strooiveldje dan moet je dit uiterlijk een werkdag van te voren, voor 12.00 uur doorgeven aan de Gemeente Coevorden. De verstrooiing dient plaats te vinden onder het toezicht van de beheerder of op aanwijzingen van het personeel.

U kunt zich bijverzekeren voor bijkomende kosten voor een begrafenis/crematie

Deze bijkomende kosten kunnen afhankelijk van een begrafenis of crematie variëren.

 

BESTUUR VAN DE BEGRAFENISVERENIGING SCHOONOORD-ODOORNERVEEN E.O. 

Voorzitter                            Dhr. H. Wiegers, tel. 0591-382004. Torenvalk 25, 7828 HL Emmen        

Secretaris                           Mw. G. van Veen-Koops, tel. 0524-750381. Kolkakkers 29, 7751 DH Dalen 

Penningmeester               Dhr. A Gerbers, tel.nr. 06 – 53129854. Slenerweg 88, 7848 AK Schoonoord

Ledenadministratie          Mw. T. Jansen-Groen, tel. 0591-382352. Scheerturfstraat 18, 7848 CM Schoonoord. 

MELDADRES BIJ OVERLIJDEN UITSLUITEND: 

Uitvaartverzorging Nieuw-Amsterdam

0800 – 0 24 25 26